toprak razgatlıoğlu yetenek sizsiniz Beşiktaş Belediyesi'nden sıcak önlemi: Ücretsiz limonata ve su dağıtılacak | Yerel van bölge hastanesi yemek listesi

Resulü Müctebâ Efendimiz (S.A.V.) buyuruyor: “Allah (C.C.) Yahudilere iç yağ kullanmayı ve yemeyi haram etti. Yahudiler iç yağını alıp eriterek onu satmaya başladılar. Onlara sorulduğu zamanda Allah (C.C.) bizlere iç yağı haram etti bu yağ iç yağ değil diyerek Allah’ı (C.C.) aldatacaklarını düşündüler. Sattıkları yağların parasını yediler. Kendilerini buna inandırdılar. Allah (C.C.) Yahudilere lanet etsin.” Allah (C.C.),üMüctebâEfendimizSAVAllahCCYahudilerelanetetsin vali ihsan dede Yahudilere lanet etti. Kardeşlerim hadis-i şeriften anlayacağımız üzere, Yahudi toplumu Rabbimizin onlar için yasakladığını değiştirerek bunun yasak olmadığını kendi aralarında yaymış ve iş tutmuştur. En’âm Suresi 146’ıncı ayet-i kerimede de Yahudi toplumuna yasaklananları Rabbimiz söylemiştir. Günümüzde de buna örnek verirsek, Rabbimiz bizlere alkol içerikli içkileri ve insan beynini uyuşturacak şeyleri haram kılmıştır. Şarabı farklı bir hale getirip bu şarap değildir diyerek Allah’ı kandırmaya çalışırsak bizler de lanetli toplumun içinde bulunuruz. Bu sadece alkol içerikli içkilerle de sınırlı değildir. Rabbimiz bizlere neyi yasakladıysa bu açık bir şekilde bellidir. Bizler nefislerimize uyup bizlere haram kılınan bir şeyi farklı yollarla yapıp kendimizi kandırmayalım. Ahiretimizi riske atmayalım. Allah (C.C.) bizleri doğru yolundan ayırmasın.“MALIN İÇİN SAVAŞ”Resulü Müctebâ Efendimiz (S.A.V.) buyuruyor: “Malın için savaş. Malını korumak için en hafif yol ile korumaya başla. Sözlerinle korumaya başla. Sözlerinle koruyamıyorsan eğer gücün ve yumrukların ile korumaya başla. Gücün ve yumruklarının da yetmediği yerde bir alet ile malını koru. Malın için çarpışırken ölürsen ahiret şehitlerindensin.” Bir Müslüman'ın malı ve canı dokunulmazdır. Emeklerimizi vererek helal yoldan kazandığımız mal bizim en doğal hakkımızdır. Maldan kastedilen nakit paramız, altınımız, değerli eşyalarımız, tarladaki mahsulümüz ve hayvanlarımız gibi aklınıza gelen helal yoldan ulaşılmışlardır. Hak edilen için savaşmak caizdir. Ölçü olarak ilk başta en hafifle başlamamız gerekiyor. Nitekim işin sonucunda ölüm olabileceği için öfke ile hareket etmeden malımızı en hafif yol ile korumak en doğru olan olacaktır. Ama karşımızdaki insan bundan anlamadığı takdirde, güç kullanma izni dinimizde verilmiştir. Peygamberimiz (S.A.V.), çarpışırken öleni ahiret şehitliği ile müjdelemiştir.“KİM BANA İSYAN HALİNDEYKEN BENİ ANARSA ONU AZAP İLE ANARIM”Aziz ve Celil olan Allah (C.C.) Hazretleri buyurdu: “Beni, bana itaat ederken anınız. Beni andığınız zaman emirlerimi de yerine getirmeye dikkat edin. Kim bana itaat ederken beni anarsa, ben de onu anar ve mağfiret ederim. Ama bana isyan halindeyken beni anan olursa ben onu azap ile anarım.” Peygamberimizin (S.A.V.) bizlere Rabbimizden getirdiği bu cümleler günümüzdeki birçok Müslüman için çok önemlidir. Allah’ı (C.C.) anmak lisan, kalp ve azalar ile olur. Dil ile Allah, Allah, La ilahe İllallah demek namaz kılarken tüm vücudumuz ile Cenab-ı Hakk'ı zikretmek ile olur. Rabbimize isyan halinde iken onu zikretmek ise buyurduğu üzere bize azap getirir. Hem Rabbimizin yasaklarını yapıp hem de onu anarak Allah (C.C.) affeder demek kaçınılmaz azaptır. Yapılanın haram olduğunu bilerek yapılmaya devam edilmesi ve Allah’ın (C.C.) affına ona rağmen sığınılmasına Rabbimiz açık ve net olarak, “Azap ile anarım